Cantiga de Escarnio e Maldicir (1º BAC)

Para dar por finalizados os Xéneros maiores do Cancioneiro profano da lírica trobadoresca galego-portuguesa, analizamos a Cantiga de Escarnio e Maldicir. A diferenza das dúas anteriores, esta presenta temática satírica, non amorosa, e posúe unha serie de trazos, como o estilo máis narrativo, a linguaxe empregada ou o obxectivo da súa burla, que nos axudan … Seguir lendo Cantiga de Escarnio e Maldicir (1º BAC)

Advertisements

Xéneros maiores no Cancioneiro profano (1º BAC)

Ligazón coas cantigas dos xéneros maiores analizados na aula. Elaborade o traballo que conteña: texto cos trazos característicos da Cantiga de amor de Bernal de Bonaval; e enumeración dos trazos da Cantiga de escarnio e maldicir presentes na composición de Pero da Ponte. Bo traballo!  

Historia da normativización (2º BAC)

Para finalizar esta unidade 4, analizamos o seguinte tema de sociolingüística: "A historia da normativización: a construción da variedade estándar. Interferencias e desviacións da norma". Neste, definimos e explicamos que é unha variedade estándar e a súa relación coa normativización; analizamos o proceso de elaboración do estándar galego e periorizamos a súa historia a través … Seguir lendo Historia da normativización (2º BAC)

A. Cunqueiro xograr no século XX (4º ESO)

A arte de trobar regresou coa chegada á literatura galega das vangardas europeas e a asunción e adaptación dos seus postulados na Xeración de 1922 ou Novecentistas. Un destes representantes é Álvaro Cunqueiro, salientable poeta vangardista. Entre diferentes ismos cultiva de forma brillante o Neotrobadorismo. Dunha das súas composicións realizaremos unha nova Actividade Audiovisual, que … Seguir lendo A. Cunqueiro xograr no século XX (4º ESO)

Traballamos o texto e a gramática U4

Amais da análise e elaboración de texto, ao igual que nas anteriores ocasións, realizaremos diversas actividades vencelladas cos contidos explicados e analizados nesta unidade 4. Elaborádeas para o día sinalado na aula, momento no que podedes resolver as vosas últimas dúbidas, así como tamén afianzar diferentes coñecementos. Premendo na seguinte ligazón despregarase o documento.